Slika 2

Zašto JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin podižu cene umesto da uradi optimizaciju preduzeća?

JKP Čistoća i zelenilo je u 2020 prihodovala 637.143.000 dinara (izvor CompanyWall – slika 1), što je stavlja na prvo mesto u odnosu na druga preduzeća. Zanimljivo je da su manje prihodovala čak i preduzeća iz gradova većih od Zrenjanina. Pa recimo drugi na tabeli je Kruševac koji prema dostupnim podacima ima više stanovnika od Zrenjanina, a treći je Čačak koji ima sličan broj stanovnika a čak cca 200 miliona dinara manje prihode. Takođe ova dva grada imaju lošije geografske karakteristike (razuđenost, mreža puteva, gustina naseljenosti) pa samim tim imaju i veće troškove. Takođe Čačak ima daleko uređeniji model upravljanja otpadom kroz uvedenu primarnu selekciju, reciklažna dvorišta i sortirnice kao i odlaganje na sanitarnu deponiju (Duboko) čime su im troškovi veći nego našeg lokalnog JKP. Najzad grad Čačak je izvršio sanaciju, rekultivaciju i potpuno zatvaranje svog smetlišta u sopstvenoj režiji a ne preko JPP kao što se to ovde planira (dole slika 2).

Vredno je napomenuti da je prihod zrenjaninskog JKP iz 2020 pre povećanja cena u 2021 kao i ovoga sada najavljenog.

Dakle glavno pitanje za JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin i Град Зрењанин je zašto se podižu cene a ne vodi se računa o optimizaciji preduzeća već se svi troškovi neopravdano prebacuju na građane i privredu?

Autor: Gojkan Stojinović