Za čist vazduh u Zrenjaninu

ZRAK od prvog dana svoga nastanka posvećen je ideji građanskog aktivizma kako bi smo skrenuli pažnju lokalnih vlasti na probleme sa kojima se suočavamo mi i naši sugrađani. Zahvaljujući upornosti svih nas uspeli smo da okončamo rad kafilerije “Prekon”. Takođe, tokom cele 2021. godine, nizom akcija, nismo dozvolili da pitanje vodosnabdevanja padne u drugi plan.

Pored svega navedenog, rodila se ideja kako da građanima Zrenjanina, na više načina, ukažemo na još jedno goruće pitanje koje bi se moralo rešiti, a ono se tiče lošeg kvaliteta vazduha u gradu i okolini.

Projekat “Za čist vazduh u Zrenjaninu” zamišljen je sa ciljem da se, kroz prikupljanje podataka o količini zagađenja vazduha, njihovom analizom i na kraju javnim predstavljanjem, podigne svest građana Zrenjanina o tome da je čist vazduh podjednako važan kao čista, pijaća voda.

Podržan od strane “ISAC fond – Centar za međunarodne i bezbednosne poslove”, pod pokroviteljstvom “FOD – Fonda za otvoreno društvo”, ovaj projekat realizujemo zajedno sa organizacijom “ProTok21” iz Smedereva koja se isto tako bavi pitanjem zagađenja vazduha u svom gradu, a takođe se odazvala na pomenuti konkurs.

Kvalitet vazduha pratimo pomoću merača za zagađenje “uHoo”, koji su postavljeni na dve lokacije u našem gradu. Rezultati će biti javno objavljivani u lokalnim medijima i tako biti dostupni svima. Njihovim upoređivanjem iz meseca u mesec, tokom trajanja projekta, bićemo u stanju da pratimo dinamiku zagađenja vazduha u Zrenjaninu. Na ovaj način moći ćemo da registrujemo sva privredna lica koja obavljaju delatnost na teritoriji grada, a utiču na pogoršanje kvaliteta vazduha. U slučaju da se pojave novi privredni subjekti u našim industrijskim zonama, oni će takođe biti uključeni u izveštaje ukoliko svojim radom budu uticali na povećanje vazdušnog zagađenje. Pored njih, biće obuhvaćeni i sami građani koji doprinose pomenutom problemu upotrebom individualnih ložišta.