Blog

Ovih dana se u Zrenjaninu održavaju 37. Dani piva. Grad pun gostiju, toči se pivo, šeta se ili stoji za šankovima, đuska uz muziku. Ali hajde da pogledamo i drugu stranu ovog događaja. JKP Čistoća i zelenilo objavljuje svoj marketinški materijal i prikazuje rad ekipa na održavanju higijene. Nisam se mnogo šetao ulicama ove godine, …

(P)Održimo održive Dane piva u Zrenjaninu Прочитај више »

Da se osvrnemo na tehnologiju prečišćavanja vode koja je primenjena u pogonu fabrike vode Zilio grupe a koja je otkupljena od strane Pannonian water i koja bi trebalo da se investicijom od 18 miliona eura dovede u funkcionalno, operativno stanje. Prateći ceo proces može se zaključiti da je u upotrebi kombinacija tehnologija koje su primenjene, …

Ispiranje zlata Прочитај више »

15.06.2022. skupština grada Zrenjanina prihvatila je predlog projekta za sanaciju i zatvaranje smetlišta u Zrenjaninu i izgradnju sanitarne kasete u obliku javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije u vrednosti 36 miliona eura, za šta će biti raspisan međunarodni poziv. Potpuno je nejasno zašto se nešto što je klasična jednokratna usluga i predmet javne nabavke – …

Slučaj sanacije zrenjaninske deponije: Javno-privatno partnerstvo kao načina za potencijalno dodatno isisavanja para iz budžeta grada Прочитај више »