viber_image_2022-08-12_21-00-16-509

(P)Održimo održive Dane piva u Zrenjaninu

Ovih dana se u Zrenjaninu održavaju 37. Dani piva. Grad pun gostiju, toči se pivo, šeta se ili stoji za šankovima, đuska uz muziku. Ali hajde da pogledamo i drugu stranu ovog događaja. JKP Čistoća i zelenilo objavljuje svoj marketinški materijal i prikazuje rad ekipa na održavanju higijene. Nisam se mnogo šetao ulicama ove godine, čini se da savesno obavljaju svoj posao, što je pohvalno ali i njihova obaveza proistekla iz poveravanja delatnosti i odluke o održavanju čistoće u gradu.

Ali, šta je rezultat svega? Dodatni troškovi angažovane radne snage, opreme, prekovremeni i noćni rad. Pune kante, trgovi, pločnici, posude, vreće i džakovi plastičnih čaša. Jednokratna plastika koja će završiti na lokalnom smetlištu neiskorištena i nereciklirana i koja će zagaditi životnu sredinu. Međutim postoji i za to rešenje, pa evo kako bi to moglo da izgleda.

Kompanija Ball packaging i njihova reciklažna ćerka firma ReCan posluju već duže vremena u Srbiji. Ovaj svetski gigant snabdeva proizvođače osvežavajućih pića aluminijumskim konzervama. U svom proizvodnom programu Ball packaging ima i višekratne aluminijumske čaše za pivo! Poznato je da se aluminijum može gotovo beskonačno reciklirati, i tu dolazimo do suštine predloga i ideje.

Umesto da deklarativno govore o zaštiti životne sredine i sade drveće, naši gradski oci su mogli malo da promisle i deluju proaktivno i da kao jedan od uslova za postavljanje prodajnih štandova za pivo uvedu i obavezu upotrebe aluminijumskih čaša za pivo i druga točena pića! Ovo se moglo uraditi na više načina, od kojih meni padaju na pamet:

  1. Da se uvede obavezna upotreba aluminijumskih čaša i zahteva od svih koji postavljaju štandove da se pića toče u ovakvu ambalažu. Ovo bi bilo izvodljivo sistemom kaucije, odnosno prilikom kupovine prvog piva platili biste kauciju za ambalažu, a onda svako sledeće točili u istu čašu i plaćali samo pivo. Na kraju biste čašu mogli da vratite uz povrat kaucije.
  2. Da grad Zrenjanin obezbedi količine ovih čaša i prodaje ih na svom promo štandu, a da svi koji ove čaše kupe i koriste imaju pravo na popust prilikom kupovine piva na bilo kom štandu. Ove čaše bi mogle biti brendirane nekim zrenjaninskim motivima i mogle bi služiti i kao suveniri, a ukoliko bi bile vraćene na štand na kojem su kupljene tretirale bi se kao povratna ambalaža i onaj ko ih vrati bi za njih dobio kauciju nazad.
  3. Da grad Zrenjanin ugovori promo kampanju sa recimo ReCan i nekim nacionalnim operaterom i da kroz promo kampanju podiže svest građana o reciklaži.

Ovo su samo neki predlozi kako bi se mogao iskoristiti ovakav događaj za podizanje svesti o potrebi reciklaže i odgovornog postupanja sa otpadom. Kaucija za ove čaše ne bi morala da bude ni prevelika jer cena ovih čaša u nabavci ne bi smela da prelazi 50 dinara po komadu po mojoj slobodnoj proceni (ostavljam prostor i da grešim).

Odricanje odgovornosti:
Nisam u nikakvoj pravno formalnoj vezi ili obavezi prema kompanijama Ball Packaging ili ReCan niti od njih dobijam bilo kakvu naknadu i njihovo pominjanje u ovom tekstu je moj lični izbor.

Autor: Gojkan Stojinović