“Zrenjaninska akcija” na događaju “Čoveče ne guši se” postigla dogovor sa “BOŠ” o postavljanju novih i zameni starih merača za praćenje kvaliteta vazduha u gradu

ZRAK je prisustvovao događaju “Čoveče ne guši se” koji je 8. i 9. novembra održan u Beogradu, a u organizaciji Beogradske otvorene škole (BOŠ) pod pokroviteljstvom “Friedrich Naumann” fondacije.

Prvog dana pričalo se o monitoringu vazduha na lokalnom nivou, iz ugla Jovana Nešovića (Udruženja građanas “Novi put” iz Kraljeva), dok je temu “Učešće javnosti u izradi PKV (plan kvaliteta vazduha) i praćenje sprovođenja PKV” predstavio Toplica Marjanović iz “Društva mladih istraživača” iz Bora. Oba predavanja su bila zanimljiva i korisna, a posebno predavanje na temu PKV-a, s obzirom na to da Zrenjanin nema Plan kvaliteta vazduha, a spada u najugroženiju (treću) kategoriju.

Postoji samo program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina u toku 2022. i 2023. godine.

Potom su održane dve odvojene redionice, sa istom tematikom, a predstavnici ZRAK-a su učestvovali na radionici koja se odnosila na Plan kvaliteta vazduha, zagovaranje, i uključenost organizacija civilnog društva u njegovom stvaranje i praćenje sprovođenja. Grupu je predvodio Toplica Marjanović iz “DMI Bor”, a predstavnici ZRAK-a (kao i drugih organizacija) izneli su probleme iz svojih lokalnih sredina. Mi smo istakli problem velikog broja kamiona koji još uvek prolaze kroz Zrenjanin (oko 1000 dnevno prema onim našim brojanjima), zatim prisustvo individualnih ložišta koji koriste najrazličitije i zabranjene sirovine za spaljivanje kako bi se zgrejali, istakli tendenciju isključenja sa daljinskog grejanja (koje je među najskupljima u zemlji), i na kraju posebno naglasili da očekujemo problem sa fabrikom pneumatika LingLong i fabrikama koje tek trebaju da se grade (cinkara). Istaknuto je da postoje dve državne stanice, od kojih jedna uopšte ne meri PM čestice, a druga meri PM10, ali ne i PM2.5, i predstavljen je naš dosadašnji rad na tom polju (postavljanje 4 merača), kao i o meračima PM čestica koje smo postavili upravo u saradnji sa BOŠ na zimu 2020/21.

Na kraju dana bilo je govora o “Mreži aktivista za čist vazduh i građanskoj mreži za monitoring kvaliteta vazduha”, o čemu su govorili predstavnici Beogradske otvorene škole (Ognjan Pantić, Damir Dizdarević i Lazar Jovčić), gde je potpisan i “Memorandum o saradanji Beogradske otvorene škole i aktivista za čist vazduh”. ZRAK će u sklopu ovog dogovora i učešća u mreži već do kraja ove godine postaviti 3 do 5 senzora, te će na taj način biti zamenjeni stari, uz mogućnost da se pokrije još jedna do dve nove lokacije.

Drugog dana održana je konferencija “Čoveče ne guši se”, o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji i primerom iz Bugarske (Sofija), na kojoj su govorili:
Branislava Matić, “Institut za javno zdravlje Srbije”
Milenko Jovanović, “Nacionalna ekološka asocijacija”
Damir Dizdarević, “BOŠ”
Ивайло Попов, “Za Zemiata”.

Održana je odlična prezentacija, koja je tamatski najviše bila vezana za Sofiju i primer iz Bugarske, ali je bilo govora o dominantim zagađivačima u Srbiji, i merama koje treba preduzeti kako bi se smanjenjilo zagađenje. Nakon toga, u diskusiju se uključila i publika, sa svojim pitanjima, predlozima i sugestijama. Konstatovano je da Agencija za saobraćaj slabo sarađuje sa “Institutom za javno zdravlje Srbije”, te da je generalno politika zemlje loše usmerena; na primer, umesto da se radi na rešavanju pitanja individualnih ložišta i kotlova, subvencioniše se kupovina električnih automobila (koje opet sebi mogu da priušte bogatiji), te da je i subvencionisanje za zamenu stolarije (energetska efikasnost) zastupljena u nedovoljnom procentu.