Pitanja za nadležne u vezi sa potencijalnim ekocidom u Karađorđevom parku

Udruženje građana “Zrenjaninska akcija” ovim putem, javno, ima nekoliko pitanja za nadležne u Gradskoj Upravi Zrenjanin koji po našim saznanjima žele da izvrše potencijalni ekocid u Karađorđevom parku:

1. Zašto građanima nije ponuđen uvid u detaljan plan rekonstrukcje parka?

2. Koji je datum početka i završetka radova?

3. Ko se nalazi u stručnom timu za rekonstrukciju parka, koje su njihove kvalifikacije i eventualno licence?

4. Kako izgleda plan ozeljenavanja – koja vrsta mladica se planira za sadnju, uključujući tu i nisko i žbunasto bilje?

5. Po kom kriterijumu je određeno koje drveće je za seču, a koje nije?

6. Ako će dobar deo parka biti posečen, zašto se u dužem vremenskom periodu nije planski organizovala zamena sadnica?

7. Da li rekonstrukcija parka predviđa i rekonstrukciju prateće infrastrukture?

8. Da li su planirani prateći sadržaji – igralište za decu, ostanak sportske staze?

9. Ako jesu, da li će njihovo postavljanje ugroziti sam izgled i funkciju parka?

10. Da li će se će se pristupiti i restauraciji spomenika od kulturnog značaja u parku?

11. Da li će novi izgled parka biti izmenjen na takav način kako se planiranom rekonstrukcijom ne bi doveo u pitanje njegov kulturno-istorijski značaj za grad?

12. Gde odlazi i ko raspolaže drvnim materijalom nakon seče?

Na sva ova pitanja mislimo da je važno odgovoriti građanima, kako bi se otklonile sve moguće spekulacije u vezi rekonstrukcije najvećeg i najlepšeg gradskog parka.

ZRAK