zrak

Budi posmatrač ili kontrolor na predstojećim izborima – sačuvaj izbornu volju građana.

“ZRAK” kao udruženje građana povodom predstojećih izbora koji su zakazani za 3. april, apeluje na birače, ne samo da izađu i glasaju, već da se prijave i postanu posmatrači ili kontrolori na biračkim mestima kako bi izborni dan prošao bez bilo koje vrste potencijalnih neregularnosti.

Ukoliko većina biračkih mesta bude pokrivena “stražarima” šansa da dođe do problema različitog tipa tokom glasanja u većem obimu je manja.

Suštinski postoji razlika između posmatrača i kontrolora. Posmatrači predstavljaju lica koja prate rad biračkih odbora/izbornih komisija i omogućavaju da se izborni proces odvija na transparentan način i sa što manje eventualnih nepravilnosti. Da biste postali posmatrač ne morate se prijaviti za ovu poziciju u ime određene liste koja učestvuje na izborima.

Za razliku od posmatrača, kontrolori vrše ovu funkciju kao predstavnici određenih stranaka. S obzirom na to da “ZRAK” ne učestvuje neposredno u izbornom procesu, niti se nalazi ni na jednoj listi, naš savet je, ako se odlučite da postanete kontrolor, sami izaberete stranku u čije ime biste vršili ovu funkciju. Interesantna je činjenica da ne morate čak ni da glasate za nju, a kamoli da budete njen član. Jednostavno po zakonu, kontrolor mora biti na biračkom mestu i predstavljati listu koja učestvuje na izborima. Uključivanjem svih nas u izborni procesu u vidu posmatrača ili kontrolora dajemo neizmeran doprinos u očuvanju izborne volje građana i stičemo mogućnost da ragujemo na adekvatan način ukoliko dođe do nepravilnosti tokom glasnja.