Aktivisti Zraka u saradnji sa gradjanima ukazuju odgovornim sluzbama na komunalne probleme u Zrenjaninu

Aktivisti Zraka u saradnji sa građanima ukazuju odgovornim službama na komunalne probleme u Zrenjaninu

Koliko nadležne gradske službe ne rade u službi građana Zrenjanina razotkrio je problem sa kojim su se nedavno suočili stanovnici Bagljaša. Naime, u ulici Bulavar Veljka Vlahovića, nedaleko od glavne ambulate, na nekoliko metara od trotoara došlo je do urušavanja zemljišta oko nekadašnjeg arteškog bunara što je dovelo do formiranja rupe širine oko 60, dužine 70 centimetara i dubine oko 4 metra. Građanin koji je rupu prvi primetio, zaključio je da bi vremenom moglo doći do daljeg urušavanja tla, samim tim i do povećanja obima otvora, a zatim je nedeljama bezuspešno kontaktirao Komunalnu policiju kako bi se problem rešio.Nažalost dobijao je samo odgovor da je službena beleška sastavljena i prosleđena nadležnoj službi.

Sporno mesto ne samo da nije sanirano, nego nije bilo ni propisno obeleženo kao potencijalno opasno.

Aktivisti “Zrenjaninske akcije” su odmah po dobijanju informacije od strane istog građanina, snimili kraći video u kome su izložili detaljno do kakvih posledica bi moglo dovesti dodatno urušavanje zemlje. Takođe su pokušali da učine površinu oko formirane rupe vidljivijom pobijanjem drvenih stubića u zemlju. Zahvaljujući ovom simboličnom gestu gde smo želeli da pomognemo našim komšijama, gradske službe su se iznenada setile da dodatno obeleže mesto, a preko postojećeg otvora postavljena je betonska ploča koja bi mogla jedino da predstavlja privremeno rešenje dok se ne uradi odgovarajuća sanacija na mestu nekadašnjeg bunara.

👉Institucije služe da im redovno plaćamo račune.
👉Institucije služe da nas opomenu kada zakasnimo sa plaćanjem računa.
👉Institucije služe da se stranački poslušnici zaposle u njima i onda tamo vode računa o tome da li im redovno plaćamo i šalju opomene ako ne.

☝️Mi građani služimo tome da plaćamo redovno račune institucijama.
☝️Za sve ostalo, snalazimo se sami…