Milena Bečejac – Urbano nema šta

Tekst objavljen u Listu Zrenjanin 01.07.2022.