zrak

Da li su stabla u plućima grada, Karađorđevom parku, obeležena kako bi se na njima izvršio ekocid?